مرتبط با موضوع ( معرفي كتاب ) | تاريخ ارسال مطلب : چهارشنبه ۱۳۹۰/۰۸/۰۴

یار مهربان 102

نویسنده: سید کبیرحسینی

تهیه: آقای مقدس زاده

پخش:اسفند 1389

........

بنام خداوند لوح و قلم. یاران مهربان!  یک دنیا محبت به همراه بهترین سلام ها نثار شما خوبان. همسفر شما هستیم با یک یار مهربان دیگر. اگر همراه ما باشید با خوب خوب این یار مهربان را خواهید شناخت.
موزیک

یاوران صمیمی!

 نام کتاب بهترین روشهای ارتباط و تربیت کودک است که اعظم منصوری آن رادر 150 صفحه یک پبشگفتار و9 فصل تدوین نموده و انتشارات شهید حسین فهمیده آن را منتشرساخته است  درپیشگفتار کتاب آمده است : تربیت انسان ازاین جهت که او موجودی پبچیده و عظیم است کاری سخت ودشوار می باشد پیچیدگیهای روحی انسان به حدی است که نمی توان رفتار اورا بسادگی تحت ضابطه ای مشخص درآورد واز آن آسوده خاطر شد کانت متفکر وفیلسوف نامی آلمانی دراین زمینه می گوید : دوکار هست که در دشواری هیچ کاردیگری به پای آن نمی رسد . مملکت داری و تربیت
موزیک

یاوران برنامه!

نویسنده در فصل اول موضوع کودک وتربیت را مطرح ساخته و عنوانهایی مانند : تربیت کودک را جدی بگیریم ، از چه زمانی تربیت را آغاز کنیم ؟ ، تفاوتهای فردی را نادیده نگیریم ، و به چه دورانی دوران کودکی گفته می شو د؟
 نویسنده در فصل دوم دوره قبل از دبستان را مورد بررسی قرار می دهد دراین فصل ریز عنوانهایی مانند : تجربه های عینی کودک ، داستانگویی ، پرسش وپرگویی ، واژه سازی در کودکان و هنر ارتباط برقرار کردن مطرح شده است
 موزیک

دوستان گرامی!

در فصل سوم دوره دبستان (ابتدائیه) را مطرح ساخته است دراین فصل مطالبی چون : مسائل درسی وتحصیلی ، رفتار محترمانه با فررزندان و خانه ومدرسه مکمل یکدیگر، آمده است
 در فصل چهارم از تشویق وتنبیه صحبت می کند . نویسنده دراین فصل این عناوین را آورده است : جادوی تشویق ، نکاتی را که باید درباره تشویق در نظر گرفت  ، تنبیه ، تنبیه آخرین درمان و تنبیهاتی که نباید از آنها استفاده کنیم
موزیک

یاوران همراه!

دراین فصل درباره تنبیه می خوانیم : تنبیه به صورتهای گوناگون ممکن است انجام گیرد یک نگاه ناراضی و احیانا خشم آلود ، بی اعتنایی واحیانا قهر ، توبیخ وسرزنش پنهانی ، سرزنش علنی در حضور دیگران ، امتیاز منفی دادن ، محروم کردن از گردش یا بازی یا مهمانی یا تماشای تلویزیون ، بی توجهی به خواسته های او و خشونت کردن
 نویسنده در فصل پنجم توصیه می کند که به فرزندان خود عشق بورزید دراین فصل هم عنوانهای جالب وجذابی را برای مطالعه آورده است . مانند : چگونه می توانیم عاشق فرزندانمان شویم ؟ بهترین هدیه ای که می توانید به فرزندان خود بدهید ، ما آیینه فرزرندان خود هستیم ، چگونه اعتماد به نفس فرزندانتان را تقویت کنیم؟ کودک با اعتماد به نفس بالا دارای چه خصوصیاتی است ؟ کودکان دارای اعتماد به نفس پایین دارای چه خصوصیاتی است ؟
موزیک

شنوندگان ارجمند!

مؤلف در فصل ششم به والدین توصیه می کند که به فرزندان خود کمک کنید تا احساسات خود را بیان کنند دراین فصل نویسنده به چند سؤال اساسی پاسخ می دهد این سؤالها اینها هستند :
ایاتأیید احساسات بچه هابه منزله موافقت باآنهاست ؟
برای بیان احساسات ازچه عباراتی استفاده کنیم ؟
چگونه می توانیم خشم فرزندانمان را خاموش کنیم ؟
چگونه می توانیم خشم خود را خاموش کنیم؟
 در فصل هفتم این سؤال مهم را مطرح ساخته که : چگونه می توانیم فرزندانی متعهد ومسئول تربیت کنیم ؟
نویسنده ریز عنوانهای این فصل را نیز به صورت سؤالهایی مطرح نموده است سؤالهایی مانند : چگونه می توانیم حس مسئولیت را دربچه ها تقویت کنیم ؟ چگونه می توانیم بچه های لایق وشایسته پرورش دهیم ؟  چگونه بچه هامهارتهای جدید را می آموزند ؟ انضباط چیست ؟ دراین فصل همچنین توصیه می کند که کاری را که از عهده بچه هابرمی آید برایشان انجام ندهید
موزیک

کتابدوستان گرامی!

 در فصل هشتم موضوع روشهای مقابله با ترس کودکان را مطرح می نماید وریز موضوعات مرتبط با این فصل را ذکر می کند ودر فصل نهم این سؤال را مطرح می سازد که چگونه از فرزند خود یک نابغه بسازید دراین فصل این عناوین آمده است : تقویت حافظه ، اگر می خواهید کودکتان نابغه شود ، کنجکاوی  کلید دستیابی به سرزمین نبوغ ، چگونه فرزندخود را تشویق به نوشتن کنید ، چگونه می توانیم نیروی انگیزه مثبت را درکودکتان ایجاد کنید و روش به خاطر سپردن مطالب دراین فصل نابغه را کسی می داند که دانش خودد را در شرایط مناسب آن بکار گیرد
یاوران همراه!

امید که بتوانید کتاب بهترین روشهای ارتباط و تربیت کودک نوشته اعظم منصوری را تهیه و با رعایت فرمولهای ارائه شده درآن ، فرزندان خوب شایسته ای تربیت کنید

تا  برنامه بعد ومعرفی یار مهربان دیگر بدرود و خدا نگهدار   

 

 

 


نویسنده پست: حسینی


.:کدنویسی و طراحی گرافیک تمام اجزای قالب توسط BOLD انجام شده است. قالبهای BOLD تماماً ثبت شده و هرگونه الگوبرداری از آن جرم و طبق قانون جرایم اینترنتی قابل پیگیری است:.